Home / Giáo Lý & Huấn Quyền Hội Thánh (page 6)

Giáo Lý & Huấn Quyền Hội Thánh

Ngôi đền của sự sống

ngay_gia_dinh_viet_nam2

BVSS (05.06.2014) – VRNs  – Sài Gòn- Thánh Phaolô xác định: “Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời, dưới đất” (Ep 3:15). Thật vậy, dù là Thiên Chúa Ngôi Hai, khi chấp nhận mặc xác phàm làm người, Chúa Giêsu cũng sinh sống trong một gia đình bình …

Xem Thêm